රිය අනතුරින් පසුව පිටියට පිවිසීමට නිමාලී ලියනාරච්චි සූදානම් ද?

By www.ceylonathletics.com | | Latest News, Sinhala, Videos

පසුගිය වසරේ අපරික්ෂාකාරී රියදුරකෙුගේ වරදින් අනතුරට ලක්ව අස්ථි බිඳීමකට ලක් වූ නිමාලී ලියනාරච්චි නැවත පුහුණුවීම් අරම්භකර තිබේ.

ඇය අප සමග සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් අදහස් දක්වමින් ප්‍රකාශ කළේ, අනතුරින් පසුව ගත කළ කාලයේ දී නන් අයුරින් සහය දැක්වූ සියලු දෙනාට කෘතඥතාව පළ කරන බවයි.

ඇයගේ සම්පූර්ණ සාකච්ඡාව

 

 

 

 

Please contact Athletics Association of Sri Lanka for more information via +94112 682329/ +94112676163/ +94112676162 or sri@mf.iaaf.org
මෙය ක්‍රීඩාවට ආදරේ කරන ක්‍රීඩා ලොලීන් හා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් පවත්වාගෙන යනු ලබන වෙබ් අවකාශයක් වන අතර, මෙහි සඳහන් තොරතුරු නිළ තොරතුරුවලින් වෙනස් වීමේ අවස්ථාවක් ඇති බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න. නිළ ප්‍රකාශ හා නිළ නිවේදන පදනම් කරගනිමින් කරුණු ඇතුළත් කළ ද ඇතැම් අවස්ථාවල දී සිදුකරනු ලබන වෙනස් කම් අපවෙත වාර්තා වන්නේ නැත. වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීමට නම් ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය අමතන්න. +94112682329/ +94112676163/ +94112676162 or sri@mf.iaaf.org