මංජුල අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබයි

By | April 9th, 2018 | Latest News, Sinhala

උස පැනීමේ මූලික වටයට සහභාගීවූ මංජුල කුමාර විජේසේකර එහි අවසන් තරගයට සුදුසුකම් ලබා ගැනීමට අද (09) සමත් වුණා.

මීටර් 2.21 ක දක්ෂතාවක් දැකවූ ඔහු අවසන් තරගයට තේරී පත් වූ ක්‍රීඩකයන් අතර පසුවන්නේ 9 වනි ස්ථානයේ යි.

මංජුල සහභාගීවන අවසන් තරගය 11 වැනි දා පස්වරු 3.35 ට පැවැත්වේ

තරගාවලියට සහභාගීවන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ තොරතුරු