රතු පාට සුගතදාසය ළඟදිම ඔබ අතට

By | March 23rd, 2018 | Latest News, Sinhala

බාලගිරි දෝසයට හසුවූ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ ධාවන තීරුව කෙමෙන් නවීකරණය වෙමින් පවතී.

2012 වසරේ අතුරා වසර දෙකකට අඩු කලකදී නෂ්ඨාවශේෂවූ මං පෙත නුදුරේදීම විවෘත වනු ඇත.

රක්ත පැහැයෙන් වර්ණවත්ව ඇති මං තීරුව 90 දශකයේ මලල ක්‍රීඩාවේ උත්කර්ශය සිහි ගන්වයි.

බාධක මැඩ ගනිමින් පසුගිය වසර තුනක කාලයක් තුල මලල ක්‍රීඩාව ඉදිරියට ගෙන ගිය ක්‍රීඩකයන්ගේ උත්සාහයේ දායාදයක් ලෙස මෙය රැක ගත යුතුවේ.

මෙරට මලල ක්‍රීඩාව රැක ගැනීමට එක් ධාවන පථයක් කෙසේවත් ප්‍රමාණවත් නොවේ.

ජාත්‍යන්තරයට හා ජාතික තලයට මෙය භාරදී තවත් ධාවන තීරු ඉදි කිරීම පාලනාධිකාරියට භාරය.