ආර්.එම්.එස්ට. දකුණු ආසියා රට හරහා දිවීම අහිමි වේ. නිලානී හෙට පිටත්වෙයි

By | March 23rd, 2018 | Latest News, Sinhala

ආර් එම් එස් පුශ්පකුමාරට භූතානයේදී පැවැත්වෙන දකුණු ආසියානු රට හරහා දිවීමේ තරගාවලියට  සහභාගී වීමේ අවස්ථාව  නොලැබෙන බව වාර්තාවේ.

චීනයේ පැවති ආසියානු රට හරහා දිවීමේ තරගයට සහභාගීවීමේ දී ඇතිවූ පාදයක ආබාදයක් හේතුවෙන් මෙම තත්ත්ව උදාව තිබේ.

දකුණු ආසියානු රට හරහා දිවීමේ ඉසව්ව සඳහා මෙවර ක්‍රීඩකයන් තිදෙනෙක් හා ක්‍රීඩිකාවන් සිව් දෙනෙකු සහභාගී වේ.

මෙවර ජාතික මහා ක්‍රීඩා උළෙලේ රට හරහා දිවීමේ කාන්තා ඉසව්ව ජයගනිමින් ආසියානු රට හරහා දිවීමේ තරගාවලියට සහභාගීවූ නිලානී රත්නායක ද ඊට අයත්.

ඔවුන් හෙට පස්වරුවේ දිවයිනෙන් පිටත්ව යාමට නියමිතයි.