ජාතික කණිෂ්ඨ හා ජ්‍යේෂ්ඨ තේරීම් තරගාවලිය නැවත කල්යයි

By | March 23rd, 2018 | Latest News, Sinhala

කොළඹ සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේ දී අප්‍රේල් මස 2 වැනි දා සිට 4 වැනි දා දක්වා පැවැත්වීමට නියමිත වූ ජාතික කණිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශුරතාවලිය අප්‍රේල් මස 23 වැනි දා දක්වා කල් දැමීමට ශ්‍රී ලංකා මලල ක්‍රීඩා සංගමය තීරණය කර ඇති බව වාර්තා වේ. ආසියානු කණිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා ශූරතාවලියට සුදුස්සන් තෝරා ගැනීමේ තරගාවලියක් ලෙස ද පැවැත්වීමට නියමිත වූ මෙම තරගාවලිය සුගතදාස ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වීමේ අරමුණින් මෙම තීරණය ගෙන තිබේ.

සුගතදාස ක්‍රීඩංගණය නවීකරණ කටුයුතු වලින් පසුව මෙම මස 31 වැනි දාට පෙර භාරදීමට නියමිත වූ වුවද, සැලසුම් කළ ආකාරයෙන් වැඩ කටයුතු අවසන් නොවීම හේතුවෙන්, මෙලෙස තරගාවලිය කල් දැමීමට සිදුව තිබේ.

කණිෂ්ඨ තරගාවලිය ඒ අනුව අප්‍රේල් මස 22 සිට 26 දක්වා පැවැත්වෙන අතර, ජ්‍යේෂ්ඨ ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් පැවැත්වෙන තේරීම් තරගාවලියේ පළමු අදියර 27 වැනි දා හා 28 වැනි දා පැවැත්වෙනු ඇත.

දියගම ක්‍රීඩාංගණයේ වත්මන් තත්ත්වය හේතුවෙන්, ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ පාර්ශවයෙන් මෙය වාසිදායක තීරණයක් ලෙස මෙම තීරණය සැලකිය හැක.

කණිෂ්ඨ මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියේ තොරතුරු දැන ගැනීමට පිවිසෙන්න