මලල ක්‍රීඩාවේ වටිනාකම – ගුවනේ ඉදිකළ අමුතු ධාවන පථය

ඉඩ කඩ මදිකමින් වහල මත ඉදිකළ ධාවන පථයක්

චීනයේ තින්තායි, ප්‍රදේශයේ ඉදිකළ විශ්මිත නිර්මාණයක් ලෙස පහත ඡායාරූපයේ සටහන්ව ඇති ධාවන පථය සැලකිය හැකියි.

ජනාකීර්ණ ප්‍රදේශයක ප්‍රාථමික විද්‍යාලයක් ඉදිකිරීමේදී, කෘතීම ධෘවන පථයක් මලල ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් ද නිර්මාණය කර ඇත්තේ, පාසලේ ඉහළ මාලයේය.

ධාවන ඉසව් සඳහා ධාවන පථයක වැදගත කම මොනවට හඳුනාගෙන ඇති නිර්මාණ කරුවන් 1800 ක් පමණ වන දරුදැරියන් වෙනුවෙන් මෙම නිර්මාණය සිදුකර තිබේ.

දරු දැරියන්ගේ ආරක්ෂාවට වැඩි අවධානමක් යොමුකරමින්, ඉදිකර ඇති ධාවන පථය මීටර් 200 පථයකින් යුක්ත වේ.

චීනය මූල්‍යමය ඇති අති ධනවත් රාජ්‍යයක් වුව ද, පරිසර සාධක හා ක්‍රීඩාවේ වටිනාකම හඳුනාගනිමින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් මෙවන් නිර්මාණයක් සිදුකළ ද, මෙරට ඇති එකම ධාවන පථ වලට ඇත්ව ඇති ඉරණම ඛේදජනකවේ.

නව ක්‍රීඩාංගණ ඉදිකිරිමට වැඩි අවධානයක් යොමුකරන පාලකයන්, ධාවන ඉසව් සඳහා වත්මන් ලෝකයට අත්‍යාවශ්‍යම ධාවන පථ සඳහා අවධානය යොමු නොකිරීම ක්‍රීඩාවේ අවසනාවක් ලෙස දැක්විය හැක.

මෙම පාසලේ ධාවන පථය ඉදිකර ඇත්තේ 2014 වසරේදී වන අතර, පාඨකයන්ගේ දැන ගැනීම උදෙසා පළ කරන ලදී.

Leave a Reply