ආහාර සැලසුම ගැන වගක් නැති ක්‍රීඩා නේවාසිකාගාරයේ කෑම හිතුමනාපෙට.

By | September 5th, 2017 | Latest News, Sinhala

ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ගේ ශරීර සෞඛ්‍ය මෙන්ම ශාරිර යොග්‍යතාව ගැන පසුගිය දින කිහිපයේදී වැඩි අවධානයක් යොමු කිරීමට ක්‍රීඩා අමාත්‍යවරයා ද පියවර ගත්තා.

නමුත් අමාත්‍යවරයාගේ පාලනයේ ඇති ක්‍රීඩක නේවාසිකාගාරයේ ආහාර සැකැස්ම, ඊට හාත්පසින්ම වෙනස් බව වාර්තාවෙයි.

ක්‍රීඩා වෛද්‍ය ආයතනයේ ද මැදිහත් වීමෙන් නේවාසිකාගාරයේ නේවාසිකව සිටින ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් ආහාර සැලසුමක් ඉදිරිපත් කර තිබුණ ද, එම නිර්දේශ සැලකිල්ලට ගෙන නැහැ.

සූපවේදීන් අදාල සැලසුම් තඹ සතේකට මායිම් නොකර ආහාර ලබා දෙන අතර, සති අන්තයේදී ආහාර ලබා නොදෙන බව ද වාර්තා වේ.

ශරීර යෝග්‍යතාව පවත්වා ගැනීම ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන්ට අත්‍යාවශ්‍ය සාධකයක් වුවද, මේවනවිට ලබා දෙන ආහාර වට්ටෝරුව සමග එය කළ නොහැකි තත්වයක් මතුව තිබේ.

ටොරින්ටන් ප්‍රදේශයේ පිටතින් ආහාර ලබා ගැනීමට අති අවම පහසුකම් හා මිළ අධික භෝජනාගාර හේතුවෙන්, මෙම කෑම වේල ලබා ගන්නවා හැරෙන්නට වෙනත් විසඳුමක් ද නැති බව ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් මැසිවිලි නගයි.

ඒ ඒ ක්‍රීඩා සඳහා වෙන් වෙන් වශයෙන් ආහාර පිළියෙල කල යුතු වටපිටාවක, සියලු දෙනාටම ආහාරයට ගත යුතුව ඇත්තේ කෝකියාගේ අභිමතය අනුව සැකසූ ආහාර වේ. එසේම, ලබා දෙන පළතුරු වර්ගද පරිභෝජනයට නුසුදුසු තත්වයක පවතී.

ආමාත්‍යංශය මගින් ක්‍රීඩක ක්‍රීඩිකාවන් වෙනුවෙන් පහසුකම් සැලසීම වෙනුවෙන් ප්‍රතිපාදන වෙන්කර ඇතත්, වගකිව යුතු නිළධාරීන් මේ සම්බන්ධයෙන් සැලකිල්ලක් නොදක්වන බව පැහැදිලි වේ.

පසුගිය කාලය හා සසඳන කළ නේවාසිකාගාරයේ වත්මන් තත්වය සුභදායක වුවද නිසි පරීක්ෂාව හා සොයා බැලීමේ වගකීමෙන් නිළධාරීන්ට හා බලධාරීන්ට මිදිය නොහැක.

Leave a Reply