මැරතන් ශූර අනුරාධට එංගලන්තයේදී තවත් ජයක්

මැරතන් ශ්‍රී ලංකා වාර්තාව හිමි අනුරාධ ඉන්ද්‍රජිත් කුරේ එංගලන්තයේ පැවති අර්ධ මැරතන් තරගයක ජයග්‍රහණය හිමික⁣ර ගැනීමට සමත්විය. එංගලන්තයේම ලබන මස පැවැත්වෙන ලෝක ශූරතා මලල ක්‍රීඩා තරගාවලියට සුදුසුකම් ලබා සිටින අනුරාධ, මෙරටින් ඊට සුදුසුකම් ලැබූ එකම ක්‍රීඩකයායි.

ඔහු මේදිනවල ඊට පුහුණුවීම් සිදුකරන අතර ඉරිදා (16) පැවති “විකුම්බ්” (Wycomb) අර්ධ මැරතන් තරගයේදී ජයග්‍රහණය වාර්තා කිරීමට සමත්ව ඇත. අනුරාධ එහිදී පැයයි මිනිත්තු 13 තත්පර 28 ක කාලයක් වාර්තා කර තිබේ.

අර්ධ මැරතන් තරගවල ශ්‍රී ලංකා වාර්තාවට හිමිකම් කියන්නේද අනුරාධ ඉන්ද්‍රජිත් කුරේයි. 

Leave a Reply